CuCl2 + Zn -----> ZnCl2 + Cu

Napisać co jest reduktorem i utleniaczem. Chce, żeby to było dokładnie opisane. Najpierw obliczyć stopnie utleniania, określenie liczby oddawanych i przyjmowanych elektronów. Dobrać współczynniki, żeby liczba oddawanych i przyjmowanych e była jednakowa.

1

Odpowiedzi

2009-12-15T16:11:13+01:00
CuCl2 + Zn -----> ZnCl2 + Cu

Napisać co jest reduktorem i utleniaczem. Chce, żeby to było dokładnie opisane. Najpierw obliczyć stopnie utleniania, określenie liczby oddawanych i przyjmowanych elektronów. Dobrać współczynniki, żeby liczba oddawanych i przyjmowanych e była jednakowa. i


Cu²⁺ + 2e = Cu⁰
Zn⁰ - 2e = Zn²⁺

Miedź jest utleniaczem, bo przyjmuje elektrony i jest to reakcja redukcji, cynk jest reduktorem, bo oddaje elektrony i jest to reakcja utleniania.
Wspólcztników nie trzeba dobierać , bo prawa = lewej
5 3 5