Odpowiedzi

2009-12-15T17:11:48+01:00
A)
²¹¹₈₂Pb -> ⁴₂α + nowy powstały pierwistek
aby otrzymać nowy pierwiastek musimy policzyć jak zmieni się liczba masowa (ta w indeksie górnym) i liczba atomowa (ta w indeksie dolnym). WARTOŚCI LICZOWE PO OBYDWU STRONACH MUSZA SIĘ ZGADZAĆ! liczymy więc:
²¹¹₈₂ Pb -> ⁴₂α + ²¹⁵₈₄ Po
ołów ma liczbę masową 211, w przemianie α (może to też być nazwane przemianą He) ma w indeksie górnym 4. Liczba masowa nowego pierwiastka równa się liczbie masowej ołowiu+ liczbie α:
211+4=215
tak samo liczy się liczbę atomową:
82+2=84
nasz pierwiastek ołowiu uległ przemianie α i powstał z niego pierwiastek polonu. Polon został poddany dalej dwóm przemianom β minus, zapisuje się to tak:
²¹⁵₈₄Po-> 2 ⁰₋₁β+ nowo powstały pierwiastek
widać z tego zapisu że liczba masowa (ta na górze) się nie zmieni bo 0*2=0 natomist liczba atomowa (dolna) się zmieni, mozna to przedstawić tak: 84=2*(-1)+X X-> do wyliczenia
84=-2+X (przy przerzuceniu -2 na drugą stronę zmieniamy znak)
84+2=X
X=86, więc:
²¹⁵₈₄Po-> 2 ⁰₋₁β + ²¹⁵₈₆Rn----> pierwiastek który powstał po przemianie alfa i dwóm przemianom beta
b)
²³⁸₉₂U-> 3 ⁴₂α + ²⁵⁰₉₈Cf
²⁵⁰₉₈Cf-> 2 ⁰₋₁β + ²⁵⁰₁₀₀Fm-> pierwiastek powstały po 3 przemianach alfa i 2 beta minus

1 1 1