1)na podstawie frag ew. wg św. Mateusza 6, 5-15 napisz na czym polega właściwa modlitwa

Modlitwa

5 [Vt-3,32] Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.

6 [Vt-3,32] [JK] Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

7 [Vt-3,32] [JK] Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.

8 [Vt-3,32] Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie: [Vt-3,64, Vt-4,54]

9 [Vt-3,64] Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

[Vt-3,64] niech się święci imię Twoje!

10 [Vt-3,64] Niech przyjdzie królestwo Twoje;

[Vt-3,64] niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

11 [Vt-3,64] Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

12 [Vt-3,64] i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

13 [Vt-3,64] i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

14 [Vt-3,33] Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

15 [Vt-3,64] Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.2)napisać(wymyślić) modlitwę obrazującą twój stosunek do boga.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • JuXX
  • Początkujący
2009-12-15T18:16:03+01:00
1.Właściwa modlitwa polega na tym,aby zwierzyć się Panu Bogu ze swoich problemów ,podziękować Mu za to co dobrego się tego dnia wydarzyło i pomyśleniu co zrobiło się dobrze a co źle.Nie należy chwalić się modlitwą i pokazywać się innym gdy się modli,ponieważ powinniśmy modlić się w ciszy i skupieniu.Trzeba słuchać też słów Pana Boga,wysłuchać Go co ona ma nam do powiedzenia.Modlić powinno się też z szacunkiem do Boga i pobożnością.


2. Panie Boże , bardzo Cię szanuję i staram się wypełniać Twoją wolę oraz przykazania.Chcę Ci służyć zawsze i nie będę już nigdy ulegał pokusom szatana.Proszę Cię Ojcze abyś upominał mnie kiedy zrobię coś źle a wynagradzał gdy zrobię coś dobrze.


PS.:Mieliśmy coś bardzo bardzo podobnego więc jakąś wprawę w tym mam xD
Mam nadzieję że może być...