Odpowiedzi

2009-12-15T16:55:43+01:00
Firmy

Warszawa, a w szczególności warszawskie Śródmieście, należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 zarejestrowanych było 288.307 firm, a inwestorzy zagraniczni inwestowali w mieście ponad 700 milionów euro rocznie. Dzięki korzystnym warunkom inwestycyjnym Warszawa wytwarza ponad 13,3% polskiego PKB. Samo miasto w 2007 uzyskało 9,7 mld złotych przychodu[15]. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2009 wyniosła 2,2%, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4650,05 zł.

Handel

Warszawa jest drugim największym po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym ośrodkiem miejsko-przemysłowym w kraju. Ze względu na wielkość rynku konsumpcyjnego, Warszawa stanowi ważne w skali kraju centrum handlowe. W mieście znajdują się kilka bardzo dużych centrów handlowych oraz kilkanaście mniejszych. Do największych centrów handlowo-rozrywkowych należą: Arkadia, Blue City, Galeria Mokotów, Promenada, Sadyba Best Mall, Wola Park oraz Złote Tarasy.
Przemysł

Po II wojnie światowej, władze komunistyczne zdecydowały o odbudowie Warszawy jako ważnego centrum przemysłu ciężkiego. W mieście otwarto kilkadziesiąt wielkich fabryk, z których do najważniejszych należały Huta Warszawa, ZPC Ursus oraz Fabryka Samochodów Osobowych (FSO).
Instytucje


Warszawa jako stolica administracyjna kraju, jest siedzibą większości centralnych organów władzy, ministerstw, urzędów i instytucji centralnych takich jak m.in.:

* Sejm
* Senat
* Kancelaria Prezydenta
* Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
* Trybunał Konstytucyjny
* Sąd Najwyższy
* Naczelny Sąd Administracyjny
* Najwyższa Izba Kontroli
* Narodowy Bank Polski
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Giełda Papierów Wartościowych
* Główny Urząd Statystyczny
* Agencja Wywiadu
* Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
* Polska Agencja Prasowa
* Centralne Biuro Antykorupcyjne

a także przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych.
2009-12-15T16:58:43+01:00
Jest stolicą polski.Jedno z największych państ w Europie .
Duża ilość ludzi zamieszukjących.