Odpowiedzi

2009-12-15T17:41:09+01:00
Nazwisko i imię ucznia data, miejscowość
Klasa( aktualna ),
nr w dzienniku

Do Dyrekcji
LO Nr... we Wrocławiu


*Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi :
zmiany klasy od 1 września ...roku na klasę III .......... ( wpisać literkę ) z następującym blokiem przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym: ........................................................... ( wpisać przedmioty )
oraz o napisanie w roku szkolnym 2009/2010 diagnoz przedmiotowych z wyżej wymienionych przedmiotów.
Uzasadnienie prośby: ................................................................................


Z poważaniem
Czytelny podpis ucznia
Czytelny podpisy opiekunów prawnychW przypadku podania o zmianę języka obcego:

* Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi :
kontynuowania od 1 września 2010roku nauki języka ............ ( wpisać język obcy nauczany w naszej szkole, inny niż język angielski ) oraz o napisanie w roku szkolnym...... diagnozy z tego języka obcego.
Uzasadnienie prośby: ..............................................................................

Z poważaniem
Czytelny podpis ucznia
Czytelny podpisy opiekunów prawnych
3 2 3
2009-12-15T17:46:11+01:00
IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ, DNIA 15.09.2009
KLASA 1B

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
W MIEJSCOWOŚĆ


Zwracam się z prośbą o przeniesienie mnie do klasy matemetycznej z powodu większego zainteresowania przedmiotami matematyczniymi oraz chęci zdawania matury z tego przedmiotu.
Obecnie uczęszczam do klasy 1b z rozszerzoną biologią
a wiodącym językiem obcym jest język angielski
Zobowiązuję się do wyrównania wszelkich różnic programowych wynikających
z dotychczas realizowanego zakresu rozszerzenia przedmiotów, a stopnia
rozszerzenia przedmiotów w klasie, do której się przenoszę.
................................
(podpis ucznia)
1 4 1