Przetlumacz zdania:
Lekcja zaczeła sie o 11:00.
pawel zlapal kota.
marta nie czula sie dobrze.
czy wojtek zrobil spagetty?
maciek nie sluchal nauczyciela i dostal 1.
stiwen napisal zdania na tablicy.
uczniowie nie rozumieli czasu present simple i present continous.
uczniowie napisali 2 sprawdziany i poszli do domu.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T17:55:33+01:00
The lesson started at 11 o'clock.
Paweł caught a cat.
Marta didn ' t feel very well.
Did Wojtek cook spaghetti?
Maciek didn't listen to the teacher and got A.
Steven wrote the sentences on the blackboard.
The students didn ' t understand Present Simple and Present Continuous tense.
The students wrote two tests and went home.
2009-12-15T18:07:35+01:00
The lesson began at 11:00.
paul caught the cat.
marta do not feel well.
wojtek spagetty or did?
potbelly not listen to the teacher and got 1
stiwen wrote sentences on the blackboard.
students do not understand time, present simple and present Continuous.
students write 2 tests and they went home
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T18:21:09+01:00
Paweł catch cat.
Marta not good .
Students writte two test and go to home
Stiwen witte test to the board.
Maciek dooesn't teacher and \
Nie wiem reszty