Odpowiedzi

2009-12-15T17:55:52+01:00
Herezja
1. pogląd religijny sprzeczny z dogmatem religii panującej 2. przenośnie: śmiały, sprzeczny z powszechnie głoszonym, pogląd lub postępowanie

schizma
rozłam religii ze względów dyscyplinarnych lub dogmatycznych

apostazja
rezygnacja wyznawcy z wiary, zakonnika z zakonu itp.
18 4 18
2009-12-15T17:58:32+01:00
Herezja – to poglądy jednosteki bądź grupy ludzi sprzeczne z ustalonymi zasadami, naukami, lub ustaleniami innych.
Schizma- polega na świadomym wyłama­niu się spod posłuszeństwa papieżowi jako głowie Kościoła (formaliter sumpto) albo na oderwaniu się od Kościoła.
Apostazja- postawa odejścia od wiary, całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Obok ww. pojęć nalezy od głównych przyczyn rozłamujedności w kościele.
10 4 10
2009-12-15T17:58:32+01:00
A nie masz tego w necie??? z neta sobie weź...chyba ze ci sie nie chce to masz;)

Herezja jest pojęciem zaczerpniętym z religii chrześcijańskiej.Odnosi się tylko do wydarzeń w obrębie chrześcijaństwa. Podobne do chrześcijańskiej herezji zjawiska zdarzały się w obrębie innych wielkich religii, mając w nich jednak inne znaczenie, inny wymiar i inne skutki. Dlatego można je określać jako herezję tylko umownie, przez analogię. W tym sensie przez herezję rozumie się poglądy jednostek bądź grupy wyznawców danej religii sprzeczne z dogmatami, podstawowymi zasadami, naukami lub ustaleniami autorytetów konstytuującymi tę religię.

Samo pojęcie herezji było znane już przed pojawieniem się chrześcijaństwa – rozumiano przez nie odrębną sektę religijną albo szkołę filozoficzną.

Schizmami nazywane są rozłamy w łonie Kościołów. Za trzy największe schizmy uznaje się:
- wschodnią 1054 - między prawosławiem i rzymskim katolicyzmem
- zachodnią (1378-1417)
- anglikańską w połowie XVI wieku (1534)

Apostazja– odejście od wiary; w pierwotnym znaczeniu – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Obok herezji i schizmy należy do podstawowych przyczyn rozłamów jedności Kościoła.

Termin został również adaptowany do ogólnych pojęć religioznawczych oraz wykorzystywany przez religie i wyznania niechrześcijańskie.
5 4 5