Read the theory. rewrite the article using capital letters.

HALLOWEEN;
Every year on 31st of October, Americans celebrate Halloween. Children dress up in costumes and masks and visit the houses in their neighbourhoods. They carry bags or buckets with them. The people give the children a treat, usually something sweet, like candy. Halloween is a fun celebration for all Americans.we use capital letters;
1.at the start of a sentence The apple is on the table
2.with the pronorum I (first person) Mary and I are sisters.
3.with cities/countries/nationalities Paris, France, French
4.witch languages English
5.with days / months Tuesday, December
6 with people is names Billy
7.with some holidays Thanksgiving, Easter

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T17:57:12+01:00
Zapoznaj się z teorią. napisać artykuł używając liter.

HALLOWEEN;
Co roku 31 października, Amerykanie świętują Halloween. Dzieci przebierają się w kostiumy i maski i zwiedzanie domów w dzielnicach. Niosą workach lub wiaderkach z nimi. Ludzie dają dzieciom leczenia, zazwyczaj coś słodkiego, jak cukierki. Halloween jest świętem zabawy dla wszystkich Amerykanów.


używamy liter;
1.at początku zdania jabłko na stole
2.W pronorum I (pierwsza osoba) Mary i ja jesteśmy siostrami.
3.with miast / krajów / narodowości, Paryż, Francja, francuski
Języki 4.witch angielski
5.with dni / miesięcy wtorek, grudzień
6 osób jest z nazwy Billy
7.with niektóre święta dziękczynienia, Wielkanoc
6 3 6