Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:05:56+01:00
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy
2009-12-15T18:12:02+01:00
Zniesienie liberum veto, konfederacje, skonfederowane sejmy, nadmierny wpływ sejmików ziemskich.