1. Uzasadnij, dlaczego strefę międzyzwrotnikową nazywamy także gorącą.

2. Wyjaśnij , jaka jest różnica miedzy rokiem zwrotnikowym a rokiem kalendarzowym.

3. Oblicz szerokość geograficzną miejsc , w których 21 Marca promienie słoneczne padają pod katem 30*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:04:54+01:00
Mogę Ci udzielić odpowiedzi tylko na 1 pytanie. ;).
Strefę międzyzwrotnikową nazywamy gorącą, ponieważ tylko tam słońce występuje w zenicie i jest duże nasłonecznienie. Nie ma pór roku i potocznie nazywam tą strefę tropiki.
3 3 3