1. W jaki sposób Stalin wprowadził czystki w państwie?
2. Kiedy Hitler dokonał nieudanego puczu w Monachium?
3. Co wprowadzały ustawy norweskie?
4. Podaj rok i w jaki sposób :
- Adolf Hitler przejął władzę w republice warmijskiej
- Benito Mussolini przejął władzę we Włoszech
5. Co oznacza skrót i jakiego państwa :
- NSDAP
- WkP(b)
6. Kiedy powstał ZSRR?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:48:33+01:00
1. W jaki sposób Stalin wprowadził czystki w państwie?
Licznymi represjami,utworzeniem specjalnych policji politycznych (CzK,OGPU,NKWD), łagry, indoktrynacja czyli wpajanie przekonań, władza oparta na terrorze
2. Kiedy Hitler dokonał nieudanego puczu w Monachium?
1923 r. i jest to nieudana próba przejęcia władzy przez Hitlera
3. Co wprowadzały ustawy norymberskie!!!!!?
pozbawienie Żydów praw obywatelskich
4. Podaj rok i w jaki sposób :
- Adolf Hitler przejął władzę w republice warmijskiej
1933r. Hitler został Kanclerzem Niemiec (powstanie II Rzeszy)
- Benito Mussolini przejął władzę we Włoszech
październik 1922r. ,,Marsz czarnych koszul na Rzym'' - zamach stanu
5. Co oznacza skrót i jakiego państwa :
- NSDAP- Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
- WkP(b)