Odpowiedzi

2012-10-02T12:24:46+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 S + O₂ ---> SO₂

 1 atom siarki + 1 cząst. tlenu ---> 1 cząst. tlenku siarki(IV)


 2H₂O ---> 2H₂ + O₂

 2 cząst. wody ---> 2 cząst. wodoru + 1 cząst. tlenu


 2FeO + C ---> 2Fe + CO₂

 2 cząst. tlenku żelaza(II) + 1 at. węgla ---> 2 at. żelaza + 1 cząst. tlenku węgla(IV)