Odpowiedzi

2009-12-15T19:37:31+01:00
My hobby is sport. I like swimming ,riding a horse and cycling.
I go swimming in the weekend,often with my friends.For four years I riding a horse,I really like this sport.Now I have got my own horse,his name is-Orlik.Mondays,Wensdays and weekend-these are days,when I riding a horse.
I go cycling often during holidays and sometimes in the winter,in the autumn I go cycling with my friends,when we go cycling we often had a picnic.Moje hobby to sport. Lubię pływać, jeździć konno ijeździć na rowerze.
Ja najczęsciej pływam w weekendy, często z moimi przyjaciółmi.Od czterech lat jężdzę konno, bardzo lubię ten sport.Teraz Mam własnego konia, którego imię jest-Orlik.poniedziałki,środy i weekend to są dni, kiedy jeżdzę na koniu.
Jeżdzę na rowerze często w czasie wakacji, a czasami w zimie, jesienią jeżdżę na rowerze z moimi przyjaciółmi, często robimy sobie wycieczki rowerowe i pikniki.
2 5 2