BARDZO PILNE POTRZEBNE NA JUTRO

Przebywasz w Anglii, w lokalnej gazecie ukazał się artykuł o roli jaką pełnią obecnie komputery, autor artykułu zachęcił czytelników do dyskusji na łanach gazety napisz list do redakcji w którym:
- napiszesz kiedy przeczytałeś artykuł i dlaczego postanowiłeś napisać do redakcji
- podasz swoją opinię na temat roli komputerów we współczesnym świecie oraz przedstawisz opinie swoich znajomych
- napisz czy masz komputer i jaką rolę odgrywa w twoim życiu
- podziękuj za możliwość wypowiedzenie się na łonach gazety i zachęć innych czytelników do wzięcia udziału w dyskusji

proszę o polskie tłumaczenie

1

Odpowiedzi

2009-12-16T09:25:34+01:00
I welcome. I read your newspaper today. I decided to write since I want to join in into force of this newspaper.
Computers are facilitating living in contemporary world, they are doing a lot of activity for the man.
friends of mine are thinking the same way.
I have the computer and I am spending by him lot of time. mainly at the Internet.
I thank for the alternative of giving my opinion.Witam. Czytałem twoją gazetę dziś. Zdecydowałem się napisać teraz, że chcę przyłączyć się do życia tej gazety. Komputery ułatwiają zamieszkiwanie współczesnego świata, one robią dużo działalności dla człowieka. moi znajomi myślą to samo. Mam komputer i spędzam przy nim mnóstwo czasu. głównie przy Internecie. Dziękuję za alternatywę wydawania mojej opinii.