Odpowiedzi

2009-12-15T19:19:43+01:00
W V w.p.n.e po zwycięstwie nad Persami, Ateny stały się najpotęzniejszą polis w Helladzie. Korzystając z tego, Ateńczycy założyli Związek Morski. Nazywano tak sojusz miast-państw, którego celem była walka z Persami aż do uwolnienia spod ich panowania wszystkich Greków.
Myśle, że to będzie dobrze. A na filozofie to tylko wiem ze był Sokrates Platon Arystokrates.
2009-12-15T19:28:11+01:00
Związek Morski był to związek greckich "poles" [liczba mnoga od polis] pod przewodnictwem największego ze stowarzyszonych w nim polis - Aten. Zawiązanie tego związku miało zapewnić bezpieczną żeglugę po Morzu Egejskim, aby handel mógł morski mógł się lepiej rozwijać.

Filozofia grecka:
Grecję uważa się za kolebkę filozofii. Z początku filozofowie szukali odpowiedzi na pytanie, z czego powstał świat i wyróżniano filozofów ognia, filozofów wody - do nich zaliczano Heraklita z Efezu (pantha rei - wszystko płynie). Sokrates był filozofem, od którego rozpoczął nowe poszukiwania w filozofii, wyróżnia się epokę przedsokratejską oraz sokratejską. Filozofia zaczęła szukać odpowiedzi na pytanie: "Jak żyć?".
Wyróżnia się 5 głównych szkół filozoficznych:
- Stoicy
- Epikurejczycy (skrajnie: Hedoniści)
- Sceptycy
- Cynicy
- Sofiści