1. Na jakie sposoby objawia sie PAN BÓG ( wyjaśnij te sposoby) ?
2. Co to jest animizm , magizm?
3. Co opisują Dzieje Apostolskie?
4. Kim był Św. Piotr , a kim Św. Paweł?
5. Co oznacza :
- adwent
- roraty
- roratka

ODPOWIEDZI TRZEBA PODAC DO WSZYSTKICH ZADAŃ

2

Odpowiedzi

2009-12-17T14:19:49+01:00
1. Pan Bóg objawia się na dwa sposoby:
- objawienie historyczne (nadprzyrodzone): Bóg "wkroczył" w historię człowieka i świata. Najpełniej w Jezusie Chrystusie.
- objawienie naturalne (kosmiczne): Bóg istnieje i jest obecny w swoim stworzeniu

2. animizm - forma wierzeń polegająca na przypisywaniu posiadania duszy zwierzętom, roślinom, zjawiskom, a także tworom przyrody nieożywionej i przedmiotom

magizm - jest to przypisywanie jakimś określonym przedmiotom, słowom czy czynom mocy magicznej

3. Dzieje Apostolskie opisują dzieje dwóch apostołów: Piotra i Pawła.

4. Św. Piotr - jeden z dwunastu apostołów. Był pierwszym zwierzchnikiem Kościoła chrześcijańskiego. Przed powołaniem przez Pana Jezusa na apostoła mieszkał w Kafarnaum, zajmował się połowem ryb. Według świadectwa Nowego Testamentu wielokrotnie wyróżniany przez Jezusa spośród Jego uczniów. Był zwierzchnikiem gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, a następnie w Rzymie, gdzie współpracował z Pawłem. Jest autorem dwóch listów katolickich czyli powszechnych, z których dowiadujemy się o trudnościach, jakie nękały pierwszych chrześcijan.

Św. Paweł - jest autorem największej liczby pism Nowego Testamentu (trzynaście Listów, tworzących tzw. "dzieło Pawłowe"). Był najlepiej wykształconym Apostołem.

5. adwent - "przyjście". Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny

roraty - msza święta ku czci Maryi

roratka - to świeca, której światło symbolizuje Maryję, która przyniosła światło Chrystusa
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T16:11:41+01:00
1. Pan Bóg może objawiać się np.
- w naszych myślach
- przed naszymi oczyma
- w kościele
- gdy modlimy się
- gdy robimy coś złego
- gdy go na prawdę kochamy

2.
animizm - jest to zespół wierzeń występujący w religiach archaicznych lub tradycyjnych.

magizm - teoria ewolucjonistyczna.

3. Dzieje Apostolskie opisują dzieje dwóch apostołów - Piotra i Pawła. Prezentują one najwcześniejsze dzieje Kościoła.

4.
Św. Piotr - był jednym z dwunastu apostołów. Pierwszy zwierzchnik Kościoła chrześcijańskiego. Zwierzchnik gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, a następnie w Rzymie, gdzie współpracował z Pawłem.

Św. Paweł - był żydem z Tarsu, święty chrześcijański zwany Apostołem Narodów.

5.
adwent - czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa
roraty - msza święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie
roratka - jest to dodatkowa świeca zapalana podczas rorat ozdobiona białą lub niebieską wstążką, symbolizująca Maryję.
1 5 1