Daję za to zadanie dużą liczbę punktów więc proszę o rozbudowane odpowiedzi i nie branie ich z internetu!! Jeśli odpowiedź nie będzie spełniała wymogu, niestety zgłaszam do usunięcia a naprawdę jest o co powalczyć ^^


1. Które zasady oświeceniowe znalazły swoje odzwierciedlenie w konstytucji Stanów Zjednoczonych?
2. Czy deklarowaną przez Jeffersona naturalną równość ludzi uwzględniono w osiemnastowiecznym ustawodawstwie amerykańskim?
3.Czym można uzasadnić konieczność oddania władzy w ręce stanu trzeciego.( wielka rewolucja francuska)

Jest mi to potrzebne na jutro wieczór.
Życzę powodzenia ^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T11:47:33+01:00
1.Pierwszą zasadą był 3podział władzy Monteskiusza na władzę:
-wykonawczą:prezydent,
-ustawodawczą:dwuizbowy parlament(Senat i Izba Reprezentantów)
-sądowniczą:sąd najwyższy
Ludzie są równi i każdy samodzielnie podejmuje za siebie decyzje i jest za nią odpowiedzialny.
A także teoria umowy społecznej czyli, że państwo postało za sprawą umowy pomiędzy ludzmi a wyznaczona osoba staje na ich czele i sprawuje władzę.
2Nie, ponieważ najważniejsza wartośc wtedy czyli prawo wyborcze ograniczone bylo:cenzusem majątkowym. A także ograniczenia rasowe i płciowe.Pelnoprawny obywatel to białoskóry mężczyzna,wykazujący się wysokim statusem majatkowym.
Na 3 nie znam odpowiedzi
6 3 6