1. Kamień o masie o,5 kg rzucono pionowo do góry, nadając mu energię kinetyczną równą 25 J. Na jaką wysokość wzniesie się kamień??

2. W którym przypadku wykonano większą pracę ??
a) podnosząc ciało o masie 5 kg. na wysokość 1.5 m.
czy:
b) rozpędzając wózek o masie dwóch kg. poruszający się bez tarcia ruchem jednostajnie przyśpieszonym do prędkości 10 m/s.

dla ułatwienia mówię, że te zadania są z tematu
,,Zasada zachowania energii"

Proszę o wszystkie wzory i obliczenia.

Daje najlepszą.

3

Odpowiedzi

2009-12-15T20:29:04+01:00
1.zadanie
dane:
m=5kg
Ek=25J

Ek=Ep
Ep=mgh
25J=0,5kg*10m/s²*h
25J=5N*h /50
5m=h

2.zadanie
a
dane
m=5kg
h=1.5m
g=10m/s² przyśpieszenie ziemski
szukane
F=siła z jaką podnosimy ciało musi być równa ciężarowi
W= praca

F=g*m
F=10*5
F=50N
W=F*h
W=50N*1.5m
W=75J
b
dane
V=10m/2
m=2kg

Ek=W
Ek=mv²/2
Ek=2*10²/2
Ek=100J
więc aby nadać ciału taką energię trzeba wykonać pracę to takiej samej wartości
100J=W

Odp:większą pracę wykonano w drugim przypadku
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T22:56:21+01:00
Zad 1
Ek=Ep
Ep=mgh
25J=0,5kg*10m/s²*h
25J=5N*h /50
5m=h

zad2
a)
dane:
m=5kg
h=1.5m
g=10m/s² przyśpieszenie ziemski
szukane
F=?
W=?

F=g*m
F=10*5
F=50N
W=F*h
W=50N*1.5m
W=75J

b)

dane
V=10m/2
m=2kg

Ek=W
Ek=mv²/2
Ek=2*10²/2
Ek=100J
żeby nadać ciału energię trzeba wykonać pracę o takiej wartości
100J=W

1 5 1
2009-12-15T23:38:36+01:00
1.
m = 0,5 kg
Ek = 25 J
g = 10 m/s²

Ek = Ep = mgh
h = Ek :(m * g)

h = 25J : (0,5kg * 10m/s²) = 25 : 5 = 5m

2.
a)
m = 5kg
h = 1,5m
g = 10m/s²

W = Ep = m * g * h

W = 5kg * 10m/s² * 1,5m
W = 75J

b)
V = 10m/s
m = 2kg

W = Ek = ½mv²

W = ½ * 2kg * 100m²/s² = 100J

Odp:większą pracę wykonano w drugim przypadku
1 4 1