Odpowiedzi

2009-09-10T16:45:19+02:00
Biologia jest pasjonujacą dziedziną wiedzy.Pozwala poznać ruznorodność istot żywych,historię ich rozwoju, budowę i funkcje zyciowe.Wiedza z zakresu biologii gromadzona przez wiele pokoleń,jest bardzo obszerna.Wyodrębniono w niej dziedziny biologii.To miedzy innymi:
-systematyka,dzieki kturej potrafimy rozrużniać i grupować organizmy,
-anatomia,zajmująca sie budową wewnętrzną organizmów,
-Fizjologia-nauka o czynnosciach zyciowycz organizmów,
-genetyka,która bada procesy dziedziczenia
-ekologia opisujaca oddzialywania miedzy organizmami oraz pomiedzy orgznizmami i srodowiskiem
2009-09-10T16:46:26+02:00
Biologia jest nauką o organizmach żywych, ich pochodzeniu, rozwoju i przejawach życia.

źródła wiedzy biologicznej:
Czasopisma
Albumy
Atlasy
Słowniki
Leksykony
Przewodniki
Filmy przyrodnicze
Komputer
Szkoła

2009-09-10T16:52:12+02:00
Biologia jest nauką o organizmach żywych.

bio- życie

logos-słowo, nauka

Dosłowne tłumaczenie to nauka o życiu.

Biolgogia zajmuje się badaniem budowy i czynności życiowych organizmów, ich wzajemnych zależności oraz relacj istniejących między nimi a środowiskiem.

Źródła wiedzy biologicznej:
-obserwacja-polega na analizie zjawisk za pomocą narządu wzroku, słuchu, węchu oraz dokonywania pomiarów.Obserwator nie wpływa na dane zjawisko.