1.oblicz pole powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy 4 cm i tworzącej 10cm.
2.Ile razy objętość walca jest większa od objętości stożka o takiej samej wysokości, ale 3 razy mniejszym promieniu podstawy ?
3.Podaj wyrażenie, które należy wpisac w miejsce kropek:a cm2=.....m2.
2-kwadratowy.
4.Znajdź argument któremu funkcja określona wzorem y=2x-4 przyporządkowuje wartośc 0.

Błagam pomóżcie...

1

Odpowiedzi

2009-12-15T22:33:56+01:00
Zad 1
r - promień podstawy = 4 cm
l - tworząca = 10 cm
Pb - pole powierzchni bocznej = ?
Pp = πrl = 4 razy 10 razy π = 40π cm² = 125,6 cm²
zad 2
r - promień podstawy walca
r/3 - promień podstawy stożka
h - wysokość walca i stożka
Vw - objętość walca = πr²h
Vs - objętość storzka = 1/3 razy πhr²/9 = πr²h/27
Vw/Vs = πr²h dzielone przez πr²h/27 = πr²h27/πr²h = 27
objętość walca jest większa 27 razy
zad 3
a cm² = 0,0001a m²
zad 4
y=2x-4
2x = 4
x = 4/2 = 2
dla x = 2 funkcja ma wartość 0

²
3 5 3