Zad 2.
Do 50g 4%proce,roztworu kwasu siarkowodorowego wprowadzono 10g siarkowodoru .Oblicz stęzenie procentowe otrzymanego roztworu
zad 3 .
oblicz do ilu gramów wody należy dodać 10 g stęzonego 98% roztworu kwasu siarkowego (VI) aby otrzymać roztwór 2%.
zad 4.
Oblicz, ile gramów HNO3 znajduje się w 250 cm³ 50% roztworu kwasu azotowego (V) jesli jego gestość wynosi 1,3 g/cm ³

1

Odpowiedzi

2009-12-16T22:35:58+01:00
Zad 2.
Do 50g 4%proce,roztworu kwasu siarkowodorowego wprowadzono 10g siarkowodoru .Oblicz stęzenie procentowe otrzymanego roztworu

mr=50g
Cp=4%
ms=?


Cp=(ms/mr)*100% => ms=mr*Cp / 100%
ms= 50g*4% / 100%= 2g => tyle było kwasu na początku w roztworze.

ms₂=2g+10g=12g => tyle było substancji po dodaniu kwasu. Jednak jednocześnie zmieniła się też ogólna masa roztworu, więc:
mr₂=50g+10g=60g

Cp₂=12g/60g)*100%=20%


zad 3 .
oblicz do ilu gramów wody należy dodać 10 g stęzonego 98% roztworu kwasu siarkowego (VI) aby otrzymać roztwór 2%.
mr=10g
Cp=98%
ms=?
ms=10g*98%/100%= 9,8g

Cp=(ms/mr)*100% =>mr=ms*100%/Cp
mr=9,8g*100%/2%=490g - masa całego roztworu.

Masa wody:
mr=ms+mw => mw=mr-ms
mw=490g-9,8g=480,2g


zad 4.
Oblicz, ile gramów HNO3 znajduje się w 250 cm³ 50% roztworu kwasu azotowego (V) jesli jego gestość wynosi 1,3 g/cm ³

mr=V*d=250*1,3=325g.
ms=325g*50%/100%=162,5g