. Podaj 4 właściwości chemiczne charakterystyczne dla kwasów. Trzy z pośród nich zilustruj równaniami reakcji z udziałem kwasu chlorowodorowego.
. Napisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenku cezu, strontu i żelaza (III) kazdy inną metodą.

.Napisz reakcje jakie należy przeprowadzić, aby z siarki otrzymać siarczan (VI) sodu

. Napisz reakcje otrzymywania chlorku glinu czterema metodami

BARDZO PILNE !!

1

Odpowiedzi

2009-12-15T22:45:09+01:00
Właściwości kwasów :
-dobrze rozpuszczają się w wodzie,
HCl + H²O --> HCl (aq) + H₂0
-barwią papierek lakmusowy na czerwono
-roztwarzają niektóre metale
Zn + 2HCl --> ZnCl₂ + H₂
-mieszają się z wodą w procesie egzotermicznym
HCl + H²O --> HCl (aq) + H₂0

SrO + H₂0 --> Sr(OH)₂
Fe₂(SO₄)₃ + 6 NaOH -->Fe(OH)₃ + 3 Na²SO₄
CsNO₃ + NaOH --> CsOH + NaNO₃

2 S + 3 O² --> 2 SO³ SO³ + H²O --> H²SO⁴ H²SO⁴ + 2 NaOH --> Na₂SO₄ + 2 H₂O

2 Al + 3 Cl₂ --> 2 AlCl₃
Al(OH)₃ + 3 HCl --> AlCl₃ + 3 H₂0
AlPO₄ + 3 HCl --> AlCl₃ + H₃PO₄
Al₂(SO₄)₃ + 6 HCl --> 2 AlCl₃ + 3 H₂SO₄