Odpowiedzi

2009-12-16T11:08:49+01:00
Epoka Baroku

Kierunek w kulturze europejskiej XVII i pierwszej poł.XVIII wieku.
Narodził sie we Włoszech.Barok cechował przedewszystkim przepych,wszelkie zdobienia,złocenia.Wywodzi się go z portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieforemną perłę. Początkowo barok uważano za coś nienaturalnego, przesadnego i dziwacznego.Myślicieli tej epoki dzielimy na: racjonalistów i empirystów. Racjonaliści uważali, że rozum jest źródłem poznania i kryterium prawdyczyli przekonaniu o sile i możliwościach poznawczych rozumu ludzkiego oraz konieczności kierowania się nim we wszelkim działaniu.Głównym przedstawicielem racjonalizmu był Kartezjusz (1596-1650). Za podstawę nauki uznał on wiedzę typu matematycznego, obywającą się bez doświadczenia.Z kolei empiryzm było to pojęcie zakładające, że podstawową rolą w poznaniu pełni doświadczenie, a rola umysłu jest mniej znacząca. Jego przykładem mogą być poglądy Johna Locke'a (1632-1704). Twierdził on, że nie ma żadnych wrodzonych idei ani zasad moralnych, umysł ludzki jest niezapisaną tablicą, na której ślad zostawia tylko doświadczenie.
Hasłem epoki było: ,,Memento mori''(Pamietajj o śmierci).