Przetłumacz na angielski:

Wykształcenie
Liceum Profilowane
Zarządzanie informacją (informatyka)
Szkoła Policealna
Technikum uzupełniające (technik informatyk)

Doświadczenie zawodowe:
Praktyka zawodowa w sklepie komputerowym na stanowisku sprzedawca sprzętu komputerowego, multimediów oraz praktyka w dziale serwisu sprzętu komputerowego.

Dodatkowe umiejętności:
Szeroka wiedza z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, biurowego oraz programów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T11:34:14+01:00
Education
Profiled Lyceum
Information Management (IT)
Post-secondary school
Supplementary technical (technician)

Professional Experience:
Professional practice in a computer store as a vendor of computer hardware, multimedia and practice in the service department of computer equipment.

Additional skills:
A broad knowledge of operating computer equipment and office equipment and programs
1 5 1