Proszę pilnie o pomoc!!! muszę mieć to na dzisiaj:)
Zad 1
a) liczbę drgań wykonywanych przez ciało w czasie 1 s nazywamy......
b)Maksymalna odległość drgającego ciała od położenia równowagi to....
c) Częstotliwość drgań ciała wytrąconego z położenia równowagi nazywamy...
d) Jeżeli będziemy pobudzać ciało do drgań z częstotliwością równą jego częstotliwości drgań własnych, ciało może.........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T13:50:22+01:00
A)...częstością drgań,
b)...amplituda,
c)...częstością własną,
d)...wpaść w rezonans.
1 5 1