Napisz obliczenia i wytłumacz
1. Oblicz siłę ciężkości działającą na ciebie [50kg]
- gdy znajdujesz się na Ziemi
- gdybyś znalazł się na księżycu
Przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu jest około 6 razy mniejsze niż na Ziemi.
2. Wiedząc, że ciężar pewnego pojemnika na Ziemi wynosi 3600N, odpowiedz na pytania:
- Jaki byłby jego ciężar na Księżycu ?
- Jaką masę ma ten pojemnik na Ziemi, a jaką miałby na Księżycu ?
3. Wyraź pole powierzchni w m²
a) 450cm² = 450 ∧ 1cm ∧ 1cm =
b) 50cm²=
c) 0,2km²=
4.Wyraź objętość w mm³.
a) 0,3m³ = 0,3∧1m∧1m∧1m=0,3∧1000mm∧1000mm∧1000mm = .......
b) 5cm³ = 5 ∧ 1cm ∧ 1 cm ∧ 1cm =......................
c) 30dm³ =..........................
5. Wyraź objętość w m³.
a) 50cm³ = 50 ∧ 1cm ∧ 1cm ∧ 1 cm = 50 ∧ 0,01 m ∧ 0,01m ∧ 0,01m = 50 ∧ 0,000 001m³=.................................m³
b) 1200mm³ = ..................................
c) 3 dm³...................................
6. Wyraź gęstość w kg _ m³
→ Dolna kreska znajduje się pod KG, a druga liczba pod kreską.
a) 2 g _ cm³ =
b) 0,6 dag _ cm³1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:01:49+01:00
Zad 1
m - masa = 50 kg
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s² - na Ziemi
p - przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu = 9,81/6 = 1,635 m/s²
F - siła na Ziem = mg = 20 razy 9,81 = 196,2 N
F - siła na Księżycu = mp = 20 razy 1,635 = 32,7 N
zad 2
Q - ciężar = 3600N
Qk - ciężar na Księżycu = 3600/6 = 600N
m - masa pojemnika na ziemi = Q/g = 3600/9,81 = 366,98 kg
m - masa pojemnika na Księżycu = Q/p = 3600/1,365 = 2637,36 kg
zad 3
a) 450cm² = 450 ∧ 1cm ∧ 1cm = 450 ∧ 0,01m ∧ 0,01m = 0,045m²
b) 50cm²= 50 ∧ 1cm ∧ 1cm = 50 ∧ 0,01m ∧ 0,01m = 0,005m²
c) 0,2km²= 0,2 ∧ 1km ∧ 1km = 0,2 ∧ 0,001m ∧ 0,001m = 0,0000002m²
zad 4
a) 0,3m³ = 0,3∧1m∧1m∧1m=0,3∧1000mm∧1000mm∧1000mm = 300000000 mm³
b) 5cm³ = 5 ∧ 1cm ∧ 1 cm ∧ 1cm = 5∧10∧10∧10 = 5000mm³
c) 30dm³ = 30∧1dm∧1dm∧1dm = 30∧100∧100∧100 = 30000000mm³
zad 5
a) 50cm³ = 50 ∧ 1cm ∧ 1cm ∧ 1 cm = 50 ∧ 0,01 m ∧ 0,01m ∧ 0,01m =
= 50 ∧ 0,000 001m³= 0,00005m³
b) 1200mm³ = 1200∧1mm∧1mm∧1mm = 1200∧0,001m∧0,001m∧0,001m= 1200∧0,000000001 = 0,0000012m³
c) 3 dm³= 3∧1dm∧1dm∧1dm = 3∧0,1∧0,1∧0,1 = 3∧0,001 = 0,003m³
zad 6
a) 2 g _ cm³ = 2g/cm³ = 0,002kg/1000000 = 0,000000002kg/m³
b) 0,6 dag _ cm³ = 0,06/1000000 = 0,00000006 kg/m³
1 5 1