Odpowiedzi

2009-12-16T15:31:54+01:00
Zalety globalizacji wymieniane przez jej zwolenników:

- upowszechnia wiedzę;
- sprzyja wymianie informacji
i myśli, dzięki czemu przyspiesza rozwój;
- sprzyja upowszechnianiu lepszych technologii
(wydajniejszych, energooszczędnych, proekologicznych);
- aktywizuje gospodarczo kraje, w których lokalizowane są inwestycje
bezpośrednie;
- promuje konkurencję, która wymusza innowacyjność prowadzącą do spadku cen towarów;
- zwiększa liczbę inwestycji w regionach atrakcyjnych ekonomicznie
- integruje, poprzez współpracę, ludność z odrębnych kręgów kulturowych;
- wzmaga procesy demokratyzacji społeczeństw;
- umożliwia kontrolę
wydarzeń w skali globalnej.


Wady globalizacji wymieniane przez jej przeciwników:

- marginalizuje kraje słabo rozwinięte;
- przyczynia się do wzrostu bezrobocia spowodowanego automatyzacją produkcji;
- osłabia pozycję państw w stosunku do korporacji ponadnarodowych;
- upowszechnia wzorce organizacyjne korporacji ponadnarodowych, przez co sprzyja ich ekspansji;
- uniemożliwia kontrolę nad korporacjami ponadnarodowymi;
- upowszechnia obcy kulturowo model życia;
- umożliwia manipulację informacjami przez media o światowym zasięgu.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T16:36:55+01:00
Zalety globalizacji:

- nowe technologie i rozwój usług
- powstawanie nowych i łączenie się istniejących przedsiębiorstw - modernizacja i unowocześnianie firm
- poprawa warunków pracy
- spadek cen
- wolny dostęp do towarów
- rozwój handlu między państwami
- poprawa traktowania konsumenta
- zakładanie fabryk za granicą
- dostarczanie pomocy państwom biedniejszym

Wady globalizacji

- uzależnienie się sytuacji gospodarczej i politycznej innych państw
- nierówność krajów
- sprzedaż przedsiębiorstw firmom zagranicznym
- budowanie fabryk poza krajem
- powstanie monopolu.
- niszczenie krajowej produkcji
- nadmierny import towarów
- niszczenie środowiska
- spadek przyrostu naturalnego
- zmiany społeczne