Odpowiedzi

2009-09-11T17:35:55+02:00
Http://lektury.crib.pl/motyw-boga-w-literaturze-na-przestrzeni-wiekow-praca-maturalna.html

oraz

Pieśń XXV (Czego chcesz od nas, Panie...) Jan Kochanowski

Bóg - Stwórca świata: Hymn sławiący dobro Boga, stworzyciela świata, w którym panuje ład, a człowiek harmonijnie współżyje z naturą. Bóg jest Stwórcą świata - nie tylko powołał świat do istnienia, ale napełnia go Swą obecnością ("[...] wszędy pełno Ciebie, / I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie"). Panem świata - w tym sensie, że go urządził, a uczynił to mądrze i sprawiedliwie: "Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, / A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie"; trwale i niezmiennie, co daje ludziom poczucie bezpieczeństwa: "Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, / A zamierzonych granic przeskoczyć się boi". Architektem - Budowniczym ("Tyś niebo zbudował [...]"); Artystą - zadbał o estetyczną stronę przedsięwzięcia: ("[...] i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował").

Choć Bóg jako istota został przedstawiony jako postać karmiąca żyjące na ziemi żywe stworzenia ("Z Twoich rąkwszelkie źwierzę patrza swej żywności"), nie należy tej przenośni rozumieć dosłownie. Bóg nie staje się przez to człowiekiem, ale urasta do rangi wielkiego, wszechmocnego opiekuna całego stworzenia. Właśnie Jego wszechmoc została dzięki tym słowom podkreślona.

Bóg objawia się człowiekowi poprzez naturę, doskonały porządek rzeczy, harmonię i piękno świata. Doskonały Bóg stworzył doskonały świat dla człowieka. Za to winniśmy Panu miłość i wdzięczność. Między Bogiem, naturą a człowiekiem panuje niczym niezakłócona harmonia. W pieśni Czego chcesz od nas, Panie... najpełniej ujawnia się renesansowe przekonanie o harmonii panującej we wszechświecie.

Rolą człowieka na ziemi jest wyznawanie, podziwianie i wychwalanie Boga. Człowiek poznaje doskonałość Stwórcy, obserwując doskonale zorganizowaną naturę. Tylko ktoś nieskończenie mądry, dobry i miłujący swe stworzenie mógł wszystko tak przemyślnie urządzić. Nie możemy pojąć Boga rozumem, nie możemy "przypisać" go do jednego kościoła ("Kościół Cię nie ogarnie [...]"), ale możemy być Mu wdzięczni, kochać Go i śpiewać pieśni na Jego cześć.

źródło: http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_motyw%C3%B3w_literackich_gimnazjum/148942-b%C3%B3g.html

:-)
1 5 1