Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T17:48:08+01:00
Torfowiska niskie powstają w dolinach rzecznych, gdzie tworzą się liczne rozlewiska, na brzegach rzek o wolno płynącym nurcie. Zasilanie w wodę takiego torfowiska pochodzi z płynącego cieku wodnego, który niesie wody bogate w sole mineralne z których korzystają rośliny torfowiska niskiego.
Z gatunków łąkowych na torfowiska niskie wkraczają skrzypy, jaskier ostry, niezapominajka, kaczeniec oraz kukułki i wiele gatunków mchów. Dominującym gatunkiem drobnych ssaków zamieszkujących turzycowiska na torfach niskich jest nornik północny. Największe w Polsce kompleksy torfowisk niskich znajdują się w dolinie Biebrzy i Narwi.
W zupełnie innych warunkach powstają torfowiska wysokie. Powstają one w płytkich zbiornikach wodnych, początkowo korzystają z ich żyzności, jednak rośliny szybko wykorzystują zasoby soli mineralnych a wskutek braku ich dopływu stają się jałowe. Ubytek wody, spowodowany wyparowaniem, jest uzupełniany wodą z opadów atmosferycznych, pozbawionej składników mineralnych. Zwiększa się zakwaszenie podłoża ponieważ kwasy powstające w procesach torfotwórczych nie zostają usunięte przez wodę z podłoża.
Ten typ torfowiska jest licznie reprezentowany w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Bliskość z jednej strony Tatr z drugiej pasma Babiej Góry stwarza dobre warunki do tworzenia się torfowisk wysokich. Początki ich powstawania na tym terenie datują się od momentu ocieplenia się klimatu z przed 10 000 lat.
1 3 1