1.Ile g solinotrzymamy po odparowaniu do sucha 100cm3 20%
roztworu o gęstości 1,1g/cm3?

2.Mając do dyspozycji tlen , sód ,fosfor, wodór napisz jak można otrzymać fosforan(V) sodu. Ułórz tównania reakcji i dobierz wspólczynniki.

3.W trzech próbówkach znajdują się tlenek krzemu tlenek wapnia tlenek azotu (V).Zaproponuj sposób rozróżnienia ich.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T17:44:33+01:00
1]
ms=?
V=100 cm3
c%=20%
d=1,1 g/cm3

mr=d*V=1,1 g/cm3 *100cm3=110g

ms=c%*mr/100%= 20%* 110g/100%=22g

2] 4 P + 5 O2 -> P4O10
O2 + 2 H2 -> 2 H2O
2Na + 2H20 -> 2 NaOH + H2

P4O10 + 6 H2O -> 4 H3PO4
H3PO4+ 3 NaOH -> Na3PO4 + 3 H2O

3] TLENEK KRZEMU- ciemnobrązowe ciało stałe
TLENEK WAPNIA- białe ciało drobnokrystaliczne
TLENEK AZOTU-białe kryształki