Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-10T20:02:11+02:00
Krytyka zewnętrzna oraz wewnętrzna źródła.
Ta pierwsza zajmuje się ustalaniem pochodzenia źródła i jego autentyczności. Należy więc ustalić miejsce i czas powstania danego źródła, autorstwo oraz okoliczności, które towarzyszyły powstaniu tego źródła (jesli takie były i uda się je ustalić). Chodzi więc mniej więcej o to, czy dane źródła powstało współczesnie opisywanym zdarzeniom, czy też nie i dzieli je określony okres czasu. Co do autentyczności to chodzi, czy źródło, które mamy w ręku jest oryginalne, czy też jest to np. falsyfikat albo jakaś kopia.
Natomiast zadaniem krytyki wewnętrznej jest ustalenie stopnia wiarygodności źródła. Chodzi więc o to czy źródło mówi prawdę obiektywną, czy też nie. Co autor tego źródła wiedział na opisywany temat i czy jest to obiektywne, a jeśli np. nie to dlaczego? Chodzi więc o to, czy treść danego źródła podaje fakty mające w rzeczywistości miejsce, czy też mówi o rzeczach zmyślonych.
Tak to mniej więcej wygląda.
1 3 1
2009-09-10T20:05:34+02:00
Krytyka źródeł polega na stwierdzeniu autentyczności i właściwego sensu śladów pewnej działalności ludzkiej, po czym – objaśnieniu ich w świetle poznanych przyczyn i warunków działalności ludzkiej. Dzięki niej dochodzi się do poznania i przebiegu minionej działalności ludzkiej i jej wytworów. Narzędziami w stwierdzaniu autentyczności śladów i celem ustalenia właściwego ich znaczenia jest szereg metod pomocniczych historii.
1 5 1
2009-09-10T20:11:43+02:00
Krytyka źródła polega na zdobywaniu wiedzy o źródle, tak by stało się one źródłem gotowym do wykorzystywania informacji
2 5 2