Odpowiedzi

2009-09-10T21:14:30+02:00
Musimy skorzystać ze wzoru, a następnie go przekształcić i podstawić odpowiednie dane.

m = (A₁ × %m₁ + A₂ × %m₂) : 100%

gdzie:
m - masa atomowa (85.47u)
A₁ - liczba masowa izotopu 1 (85)
A₂ - liczba masowa izotopu 2 (87)
%m₁ - zawartość procentowa izotopu 1 = ?
%m₂ - zawartość procentowa izotopu 2 = ?

m = [A₁ × %m₁ + A₂ × (100% - %m₂)] : 100%

m = A₁ × %m₁ + 100 × A₁ - A₂ × %m₁

100m - 100A₂ = %m₁ (A₁ - A₂)

%m₁ = (100m - 100A₂) : (A₁ - A₂)

%m₁ = (100 × 85.47 - 100 × 87) : (85 - 87)
%m₁ = ?
Liczę na to, że z matematycznym obliczeniem dasz sobie radę :). wynik wychodzi w jako procent.

%m₂ = 100% - %m₁

I koniec :)
1 5 1