Odpowiedzi

2009-12-17T15:26:54+01:00
Ignacy Krasicki jest jednym spośród wielu znanych polskich twórców literackich, a przez współczesnych określany jest mianem ,,książę poetów". Mimo tego, że wśród jego utworów znajduje się także poemat heroikomiczny, największe sukcesy odniósł jednak jako bajkopisarz i satyryk. Do najbardziej znanych satyr należy ,,żona modna" przedstawiająca realia życia XVIII wiecznej szlachty.
W satyrze tej ukazana jest rozmowa między mężem żony modnej, a jego znajomym. Dotyczy ona historii ich małżeństwa. Bohaterka satyry to przykład modnej damy XVIIIw. Krasicki posługuje się tutaj różnymi sytuacjami, aby ukazać jej osobę. Pokazuje jaki miała stosunek do męża, jak się zachowywała w okresie narzeczeństwa, gdy spisywała umowę przedślubną, w podróży do domu, a także jej gospodarzenie. W każdej z tych sytuacji pokazuje jej cechy. Była ona kobietą romantyczną, ale przy tym bezmyślną i próżną. Jej przyszły mąż był domatorem, nie romantycznym adoratorem i to się jej nie podobało. Podczas spisywania umowy przedślubnej żona modna stawiała warunki, jakie spełnić ma po ślubie mąż. Mówiła o tym, że chce mieć wygodny dom, a w nim dużo apartamentów. Była próżną, wymagającą, kapryśną i rozrzutną żoną, nie liczącą się ze zdaniem męża, dla której najważniejsze były jej oczekiwania. W podróż do domu zabrała ze sobą bardzo dużo bibelotów oraz zwierzęta, które podróżowały w karecie, przez co nie było w niej miejsca dla męża. W drodze do domu pytała się o służbę i nie zdążywszy jeszcze poznać nikogo mówiła już, że są źli i niedobrzy. Jest to przykład na to, że ludzi traktowała z pogardą, odpychała ich, nie litowała się nad nimi i ich losem.
Mieszkanie urządziła na styl nie pasujący do scenerii wiejskiej. Wprowadziła zwierciedlane ściany, bardzo dużo pomieszczeń oraz malowidła na ścianach. W ogrodzie założyła klatki dla ptaków i mimo że nie było wody wstawiła sztuczne strumyki, a ozdabiały je także sztuczne kamienie. Dowodzi to jej dziecinności, tego że nie dorosła ona do roli żony oraz jej bezmyślnego naśladownictwa. Stosowała ona zasadę przesytu, była pozbawiona serca i rozsądku, próżna, płytka, rozrzutna, nie liczyła się z finansami, nie szanowała tego co własne, lecz uwielbiała to, co obce.
W Polsce powinno być jak najmniej takich ludzi jak żona modna, ponieważ zbyt wielkie uwielbienie dla obcych rzeczy grozi utratą polskości i zachowania polskiej tradycji.

Proszę o najlepszą :)))
5 4 5