Zad.2. Ciało rzucone pionowo w dół z wysokości h = 45 m przebywa drogę do
gruntu w czasie krótszym o Δt = 1 s niż podczas spadku bez prędkości
początkowej. Oblicz szybkość początkową, nie uwzględniając oporów ruchu.
Przyjmij, że g ≈ 10 m/s2.
Zad.3. Punkt na obwodzie wirującej tarczy obraca się z szybkością liniową
6 m/s. Inny punkt, będący o 50 cm bliżej osi, obraca się z szybkością liniową
2 m/s. Oblicz długość promienia tarczy.
Zad. 4. Pompa napełnia wodą zbiornik o pojemności V = 50 m3 w ciągu czasu
t = 1,5 min za pomocą silnika o mocy P = 80 kW. Woda pompowana jest na
wysokość h = 10 m. Oblicz sprawność pompy. Przyjmij, że g ≈ 10 m/s2.
Zad. 5.
Lokomotywa o masie m = 80 t i prędkości vo = 20 m/s hamowana była ze stałą
siłą i do momentu zatrzymania się przebyła drogę s = 6 km. Oblicz:
a) wartość siły hamującej
b) pracę, jaką wykonała siła hamująca.

1

Odpowiedzi

2009-12-16T18:08:29+01:00
Zad.1
obliczamy ze soadku swobdnego czas ruchu owego ciała
przyjmyjmy ze g = 10 m/s^2
h=0,5*g*t^2
t^2=(2*h)/g
t^2=90/10=9
t=3sek
predkosc koncowa
Vk=sqrt(2*h*g) = sqrt(900)=30 m/s
teraz spadku skrócamy o 1 sekunde czyli czas spadku wynosi 2 sek
g = (Vk-Vo)/t
g*t=Vk-Vo
Vo=Vk-g*t
Vo=30-20 = 10 m/s

zad.2
V1 = 6m/s
V2 = 2m/s

V1 = 2pi r / T
V2 = 2 pi (r + 0,5)/ T
V1 = V2 + 4
2 pi r / T= 2 pi (( r+ 0,5) / T )+ 4
pi r = pi ( r+ 0,5)/t + 2
r = (r+ 0,5) + 2
r = r + 2,5
promień=2,5 m + 0,5m =3m
1 1 1