1)Uzupełnij równania reakcji chemicznych.
a)........ +NaOH → (C15H31COO) Na + ....
b) ........ + ....... → (C3H7COO)3 Al + H2
C)C4H9COOH+ZnO → .... + .....

2)Napisz równania reakcjii chemicznych. a) kwasu mrówkowego z cynkiem.
b)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu . c) kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia d) kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia.
Napisz nazwy produktów tych reakcjii chemicznych .

z góry dzięki :*

1

Odpowiedzi

2012-07-28T15:39:43+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji chemicznych.

 

a) C₁₅H₃₁COOH + NaOH ⇒ C₁₅H₃₁COONa + H₂O


b) 6C₃H₇COOH + 2Al ⇒ 2(C₃H₇COO)₃Al + 3H₂


c) 2C₄H₉COOH + ZnO ⇒ (C₄H₉COO)₂Zn + H₂O

 

 

Zadanie 2. Napisz równania reakcjii chemicznych i napisz nazwy produktów tych reakcjii chemicznych.

 

a) kwasu mrówkowego z cynkiem

 

2HCOOH + Zn ⇒ (HCOO)₂Zn + H₂

produkty: mrówczan (metanian) cynku i wodór

 

b) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu

 

C₁₇H₃₃COOH + KOH ⇒ C₁₇H₃₃COOK + H₂O

produkty: oleinian (cis-oktadekanian) potasu i woda

 

c) kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia

 

2C₃H₇COOH + Ca(OH)₂ ⇒ (C₃H₇COO)₂Ca + 2H₂O

produkty: maślan (butanian) wapnia i woda

 

d) kwasu mrówkowego z tlenkiem wapnia

 

2HCOOH + CaO ⇒ (HCOO)₂Ca + H₂O

produkty: mrówczan (metanian) wapnia i woda

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

12 4 12