Mały tło maszyny hudraulicznej o powierzchni 10cm² pod działaniem siły o wartości 200N przesunął się o 16cm. O ile przesunał się duży tłok o powierzchni 40cm² i ile wynosiła wartość siły jego dzialania ?
Dane: szukane:
F₁ = 200N h₂ = ?
S₁ = 10cm² F₂ = ?
h₁ = 16cm
S₂ = 40cm²

1

Odpowiedzi

2009-09-12T01:27:50+02:00
S2/s1=h2/h1 => 10/40=h2/16 => h2=4[cm]
f2=s2/s1xf1=40/10x200=800[N]