Ile trzeba wziąć solanki dziesięcioprocentowej, a ile solanki czteroprocentowej aby otrzymać 15 Kg solanki sześcioprocentowej?Firma Smak-Mix produkuje Margasło, które jest mieszanką masła i margaryny. Margasło zawiera 80% tłuszczu. Otrzymuje się je, mieszając masło, które zawiera 77% tłuszczu, z margaryną zawierającą 82% tłuszczu.Ile masła zawiera 250g Margasła?

2

Odpowiedzi

2009-12-16T19:06:42+01:00
Zadanie1)
x=solanka 10%
y=solanka 4%

x+y=15
4%y+10%x=6%razy15/razy100

y=15-x
4y+10x=6razy15

y=15=x
4(15-x)+10x=90

y=15-x
60-4x+10x=90

y=15-x
6x=30/dzielone przez 6

y=15-x
x=5

x=5
y=15-5

x=5
y=10

Odp.:Rozwoązaniem tego równania jest para liczb 5 i 10.

Zadanie 2)

Nazwa | Masło | Margaryna | Margasło |
Tłuszcz | 77% | 82% | 80% |
Masa | x | 250g-x | 250g |

masa1*zawartość_tł1 + masa2*zawartość_tł2 =

masa2*zawartość_tł2

77%*x+82%*(250-x) = 80%*250 /*100
77x + 20500 - 82x = 20000
-5x = -500

x = 100 - tyle masła zawiara Margsło

250-x=150 - tyle margaryny zawiara Margsło

Odp. 250g Margasła zawiera 100g Masła i 150g Margaryny

:)
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T19:07:00+01:00

zadanie 1 .

6% * 15kg = 0,9 kg

{1/10a + 1/25b = 0,9kg /*10
{a + b = 15kg

{a + 10/25b = 9kg
{a + b = 15kg

10/25b - b = 9kg - 15kg
-15/25b = -6kg
b = 10 kg

a = 15kg - b
a = 5kg

Odp. Należy wziąć 10kg solanki 4% i 5kg solanki 10%.

zadanie 2.

x - waga masła użytego do produkcji 250 g Margasła
y - waga margaryny użytej do produkcji 250 g Margasła

Mamy więc równania:
x + y = 250 gramów
77%x + 82%y = 80%(x + y)

x + y = 250
0,77x + 0,82y = 0,8(x + y) /*100

x + y = 250
77x + 82y = 80(x + y)

x + y = 250
77x + 82y = 80x + 80y

x + y = 250 /*(-2)
77x - 80x + 82y - 80y = 0

-2x - 2y = -500
-3x + 2y = 0
-------------------------
-5x = -500 /:(-5)
x = 100

x + y = 250
100 + y = 250
y = 250 - 100
y = 150

250 gramów Margasła zawiera 100 gramów masła i 150 gramów margaryny.

;))
1 4 1