Odpowiedzi

2009-12-16T19:21:07+01:00
C + O₂ → CO₂
3g-----x g
12g---32g
x = 32 * 3 : 12 = 8g
2 4 2
2009-12-16T19:23:28+01:00
C+O2->CO2

mc=12u
mo=2*16u= 32u
3gc---xgO2
12g C----32g O2
X=8g
1 5 1