Odpowiedzi

2009-12-16T20:05:19+01:00

Kryształ - ciało stałe, którego strukturę wewnętrzną cechuje uporządkowanie dalekiego zasięgu we wszystkich kierunkach. Uporządkowanie to daje się najłatwiej opisać jako periodyczne, w trzech wymiarach fizycznej przestrzeni, powtarzanie się pewnego zespołu atomów, jonów lub cząsteczek (tzw. motywu struktury), tzn. strukturę kryształu można by odtworzyć przez przesuwanie (czyli translację) jej motywu w trzech niezależnych (niewspółpłaszczyznowych) kierunkach (i tylko przez przesuwanie - bez dokonywania obrotów lub innych przekształceń motywu).


Kryształy można podzielić również na: jonowe, atomowe (kowalencyjne), molekularne (cząsteczkowe) oraz metaliczne zależnie od rodzaju wiązań, które przeważają i decydują o stabilności struktury kryształu. Kryształy wykazują zawsze anizotropię wielu własności fizycznych i chemicznych.
3 2 3
2009-12-16T20:10:31+01:00
Na strukturę krystaliczną składa się sieć krystaliczna i baza. Sieć krystaliczną stanowi absrakcyjny układ punktówI(więzy sieci) których odległośc od siebie opisana jest wektorem tranzlacji.
T=a1v1+ a2v2+a3v3. Gdzie ai-to podstawowe wektory sieci, a,vi-to liczy całkowite.Natomiast bazę stanowią fizyczne atomy lub cząsteczki ułożone w odpowiedni sposób(komórki np. bcc, fcc i sc) w sieci krystalicznej.
3 1 3