Ułóż i rozwiąż odpowiednie układy równań

a)Liczba o10 % mniejsza od liczby x jest o 3 większa od liczby y , a liczba o 10% większa od liczby y jest o 6 mniejsza od x
b) liczba x stanowi 20% liczby y .Liczba o 20% mniejsza od x jest liczbą o 21 mniejszą od y
c) liczba x jest o 10 % większa od liczby y .Liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90% liczby x

3

Odpowiedzi

2009-12-16T21:41:27+01:00
A) 0,9*x = y + 3
1,1*y = x - 6
odp: x=270, y=240

b) x = 0,2*y
x - o,2*y = y - 21
odp: x=5, y=25

c) x - y = 0,1*y
y - 2 = 0,9*x
odp: x=220, y=200
8 2 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-16T21:45:03+01:00
A)x-10%x=y+3
y+10%y=x-6

x-0,1x=y+3
y+0,1y=x-6

0,9x-y=3 I *1,1
1,1y-x=-6

0,99x-1,1y=3,3
1,1y-x=-6
_______________
-0,01x=-2,7
x=270

1,1y-x=-6
x=270

1,1y=264
x=270

y=240
x=270


b)x=0,2y
x-0,2x=y-21

x=0,2y
0,8x-y=-21

x=0,2y
0,8(0,2y)-y=-21

x=0,2y
0,16y-y=-21

x=0,2y
-0,84y=-21

x=0,2y
y=25

x=5
y=25

c) x=1,1y
y-2=0,9x

x=1,1y
y-0,9x=2

x=1,1y
y-0,9(1,1y)=2

x=1,1y
y-0,99y=2

x=1,1y
0,01y=2

x=1,1y
y=200

x=220
y=20011 4 11
2009-12-16T21:56:33+01:00
A)Liczba o10 % mniejsza od liczby x jest o 3 większa od liczby y , a liczba o 10% większa od liczby y jest o 6 mniejsza od x
0,9x=y+3
1,1y=x-6

y=0,9x-3
1,1*(0,9x-3)=x-6

y=0,9x-3
0,99x-3,3-x=6

y=0,9x-3
-0,01x=-2,7

y=0,9x-3
x=270

y=0,9*270-3
x=270

y=240
x=270

b) liczba x stanowi 20% liczby y .Liczba o 20% mniejsza od x jest liczbą o 21 mniejszą od y
x=0,2y
0,8x=y+21

x=0,2y
0,8*(0,2y)=y+21

x=0,2y
0,16y-y=21

x=0,2y
0,84y=21

x=0,2y
25

x=5
y=25

c) liczba x jest o 10 % większa od liczby y .Liczba o 2 mniejsza od y stanowi 90% liczby x
x=1,1y
0,9x+2=y

x=1,1y
0,9*1,1y+2=y

x=1,1y
0,99y-y=-2

x=1,1y
-0,01y=-2

x=1,1y
y=200

x=1,1*200
y=200

x=220
y=200
4 4 4