1. Oblicz wartość liczbową gęstości ciała o masie m i objętości V :
a) dla m = 75kg i V = 15m³
b)dla m = 1000g i V = 25cm³
c)dla m = 2400dag i V = 20dm³
d)dla m = 0,5t i V 1dm³
POdaj wyniki w dag/cm³

2.Jakie liczby trzeba wstawić w wyrażeniu 1/x w miejsce x, aby otrzymać wartość:
a) większą od 1
b)mniejszą od -1
c)dodatnią, ale mniejszą od 1
d)ujemną, ale większą od -1?

Prosze w miarre szybkoo to na jutroo!!!
Z góry dzięki;)

1

Odpowiedzi

2009-12-16T22:20:32+01:00
Zad 1 a
g=75/15 g=5 kg/m3
b
g=1000/25 g=40g/cm3