*. Lit jest najlżejszym metalem.Bryłka litu o objętości 1cm ³ waży 5,3 × 10 ⁻⁴ kg,a bryłka irydu o takiej samej objętości waży 2,3 × 10⁻²kg. ile razy bryłka irydu jest cięższa id bryłki litu?* a. 2√5 + 3√5=
b. 5√7 - ⅔ √7=

2

Odpowiedzi

2009-09-12T12:29:15+02:00
2,3×10⁻²:5,3×10⁻⁴=(2,3/5,3)×10⁻²⁺⁴=(2,3/5,3)×10²=(2,3/5,3)×100=
230:5,3≈43,4

jeszcze a) 5√5

b)4⅓√7
2009-09-12T13:30:03+02:00
2,3×10⁻²:5,3×10⁻⁴=0,023/0,00053≈43,4≈43


a) 5√5
b)4⅓√7
2 5 2