Odpowiedzi

2009-12-17T15:21:36+01:00
W 0,3 molach wody jest 0,3 x 6,02 x 10²³czasteczek= 1,806 x 10²³cząsteczek
0,8 mola CuCl₂
0,8 x 6,02 x 10 ²³at Cu=4,816 x 10²³at Cu
0,8 x 2 x 6,02 x 10²³at Cl=9,632 x 10²³at Cl