×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Co to epitet, porównanie, metafora, animizacja, personifikacja, oksymoron, symbol, alegoria, hiperbola, peryfraza. Jakoś krótko prosiłbym : / PLZ....

2

Odpowiedzi

2010-08-30T06:59:04+00:00

epitet-rzeczownik i jego określenie

porównanie-środek stylistyczny, w którym porównujemy coś do czegoś

metafora(przenośnia)-jest to zestawienie dwóch wyrazów o różnych znaczeniach, w celu uzyskania przenośnego znaczenia

animizacja(ożywienie)-środek stylistyczny, polega na nadaniu przedmiotom nieożywionych cech istot żywych

personifikacja(uosobienie)-jest to nadanie cech ludzkich istotom nie ludzkim

oksymoron-epitet sprzeczny np. sucha woda

symbol-środek stylistyczny, ukazujący różne rzeczy nie wprost, jest wieloznaczny, czyli można go różnie interpretować

alegoria-to samo co symbol, ale jest jednoznaczny, czyli interpretujemy go tlyko w jeden sposób

hiperbola-jest to przedstawienie danej rzeczy w sposób wyolbrzymiony

peryfraza-jest to omówienie, zastąpienie nazwy czegoś szczegółowym opisem

77 4 77
Najlepsza Odpowiedź!
2010-08-30T07:22:11+00:00

epitet - określenie rzeczownika przymiotnikiem (np. wielkie drzewo, duży samochód)

porównanie - jest to porównanie ze sobą dwoch róznych rzeczy zjawisk spójnikami: jak, jakby, niby, jako, na kształt

metafora - jest to zestaw wyrazów które tworża inny sens niż dosłowny (np. podzielę się z wami wiadomością)

animizacja - jest to nadanie rzeczom, przedmiotom cech istot żywych (np. drzewo biegnie, kamień mówi )

personifikacja - jest to nadanie rzeczom, roślinom, zjawiskom cech tylko ludzkich (np. kapusta siwieje)

oksymoron - to zestawienie ze sobą wyrazów o przeciwnym znaczeniu (np. zimny ogień, ciepłe lody)

symbol - jest to jakiś ukryty znak w całym dziele literackim, plastycznym

alegoria - jest to motyw jaki zawarty jest w danym dziele, ma on oprócz znaczenia dosłownego także znaczenie dodatkowe.

hiperbola - jest to wyolbrzymienie jakiegos zjawiska, rzeczy ( np. gigantycznym wszechwiedzący, przeogromny)

peryfraza - jest to zastąpienie jakiegoś wyrazu szeregiem innych wyrazów.

187 4 187
Dzięki
thx..
DZIĘKI
A personifikacja to o samo co uosobienie?
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci