Odpowiedzi

2009-12-17T13:56:23+01:00
2PhOH (fenol w skrocie, gdzie Ph to grupa fenylowa) + 2K -> 2PhOK + H2

M(fenolu) = 6*12g/mol + 6*1g/mol + 16g/mol = 94g/mol
n(fenolu) = 5g / 94g/mol = 0,0532 mol

M(potasu) = 39 g/mol
n(potasu) = 2g / 39g/mol = 0,0513 mol

Potas reaguje z fenolem w stosunku 1:1, a potasu mamy mniej wiec dostaniemy 0,0513/2 mol H2
V = 0,02565 mol * 22,4 dm3/mol = 0,57456 dm3