Dorota ma dwa razy więcej pieniędzy niż Ela i trzy razy mniej pieniędzy niż Beata
a) oblicz, jakąś cześć swoich pieniędzy powinna Beata dać Eli, a jaką Dorocie, tak aby każda z dziewczynek miała tylko samo pieniędzy
b) Beata wpłaciła swoje pieniądze do banku na lokatę, której oprocentowanie roczne wynosi 5%. Po roku oszczędzania i po potrąceniu 22% podatku od odsetek Beata otrzymała 623 zł. 40 groszy. Oblicz jaką kwotę wpłaciła do banku.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T15:28:35+01:00
A)D-2x
E-x
B-6x
x+z*6x=2x
z*6x=x
z=1/6
beata musiała oddac 1/6 swojej mamony
b) x-ilosc $
x * 105% - 22%*5%x=623,4
105/100x -22/2000 x=623,4
1050/1000x -11/1000 x=623,4
1039/1000x=623,4
1039x=623400
x=623400:1039
x=600