Odpowiedzi

2009-12-17T14:47:56+01:00
To powinieneś znaleźć na sciąga.pl
2009-12-17T14:55:26+01:00
Potop szwedzki(2 wojna północna)
-w 1655r armia szwedzka pod wodzą króla Karola X Gustawa wtergnęła na tereny Rzeczypospolitej
-wielkopolska znalazła się w rękach szwedó
-Jan kazimierz został zmuszony do opuszczenia kraju
-wojna partyzancka
-powrót króla Jana Kazimierza do kraju i śluby lwowskie
-zmagania wojenne trwały jeszcze przez pewien czas; dopiero w 1660r wyczerpane walką strony zdecydowaly sie na podpisanie pokoju w Oliwie.
3 3 3