Bardzo proszę o jak najszybszą pomoc. !

Zad. 7.5
Wśród uczestników wycieczki było x kobiet, mężczyzn o dwóch więcej niż kobiet, a dzieci 3 razy więcej niż mężczyzn. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę uczestników wycieczki.

Zad. 7.10
a) (x+3y)(2x+y) - 6xy - 2x2
b) 3(2x2y - 3xy2) - 3x(x+y2)
c) (2ab2 - a2b2 + a3) 2a2b
d) (6a2b - 8ab2) : (2ab)

Zad. 7.11
Wykonaj mnożenie:
a) (2x+3) (x2 - 2x+1)
b) (x2 - x +1) (4x2 - 2x)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T15:57:34+01:00
Zad 7.5
x + (x+2) + 3(x+2)

zad 7.10
a) 2x²+xy+6xy+3y²-6xy-2x2=2x²+xy+3y²-2x2
b)6x+6y-9xy6-3x²+6xy=6x+6y-3xy6-3x²
c i d) sorki ale tego nie wiem nigdy nie widziałam takiego równania z takimi złożonymi liczbami jak 2a2b

zad 7.11
a) 4x²-4x²+2x × 6x-6x+3= 2x+3
b) tu tak samo jak w c i d w 7.10

to tyle z mojej strony , sorki , ale nie wiedziałam tych 3 działań