Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T16:57:51+01:00
ABSOLUTYZM OŚWIECONY-sposób sprawowania władzy królewskiej w niektórych monarchiach europejskich [zwł.w Prusach,Austrii,państwach skandynawskich,Hiszpanii i Portugalii,częściowo w Rosji] w 2 połowie XVIII wieku;u podstaw absolutyzmu oświeconego legły koncepcje H.Grotiusa,Th.Hobbesa oraz częściowo Woltera;monarcha stawał się ''pierwszym sługą państwa'',zapewniał sprawiedliwość,porządek prawny oraz opiekę nad obywatelami,stymulował rozwój przemysłu,handlu i rolnictwa,ograniczając przywileje stanowe;absolutyzm oświecony cechował się m.in.tolerancją religijną,humanitaryzacją prawa,oddzieleniem Kościoła od państwa.
DEMOKRACJA SZLACHECKA-ustrój Rzeczypospolitej w XV-XVI wieku;zapewniał stanowi szlacheckiemu poprzez sejm i sejmiki decydujący wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa.
DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA-forma rządów,w której najważniejsze decyzje państwowe podejmowane są przez ogół obywateli,np.w starożytnych Atenach przez ich zgromadzenie na agorze.

Mam tylko takie informacje na te tematy,ale może coś ci się przyda.
1 4 1