Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T17:58:31+01:00
1. Wymień warunki unii z Węgrami .

Unia I :
- zawarta przez Kazimierza Wielkiego
- przewidywała przekazanie w razie braku potomków u ostatniego Piasta władzy nad ziemiami polskimi przedstawicielowi dynastii Andegawenów.
- król Węgier Ludwik Węgierski (Andegawen) miał zostać królem Polski.
- Ludwik Węgierski jako potężny władca zapewniłby dostatek państwu polskiemu
- sojusz polityczno – militarny (zagrożenie dla Polski ze strony Luksemburgów i Krzyżaków)


2. Wymień warunki II pokoju w Toruniu .

- Polska odzyskała pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, Warmię, Malbork i
Elbląg – Prusy Książęce.
- państwo zakonne zachowało resztę ziem zakonnych ze stolicą w Królewcu (Prusy Zakonne) i stało się lennikiem Polski. ( nie mogło prowadzić samodzielnej polityki bez zgody króla Polski, było zobowiązane do dostarczenia Polsce pomocy wojskowej).


3. Wymień warunki unii w Krewie:

a) dla Polski :
- ślub Jagiełły z Jadwigą,
- koronacja Jagiełły na króla Polski,
- zobowiązanie się Jagiełły do odzyskania utraconych ziem przez Polską (Pomorze, Śląsk).
b) dla Litwy :
- przyjęcie chrztu,
- przyłączenie Wielkiego Królestwa Litewskiego do Polski.


4. Warunki warunki I pokoju w Toruniu

- Litwa odzyskała Żmudź
- Polska odzyskała ziemię dobrzyńską
- Krzyżacy musieli zapłacić Polsce odszkodowanie
- Polska musiała oddać Zakonowi zamki krzyżackie zdobyte podczas wojny
- Pomorze Gdańskie zostało pod panowaniem Krzyżaków.
1 5 1